8. dec, 2021

#21-74 Avstånd

 


Avstånd på sjön är svårt att bedömma, utan fasta referenspunkter så blir djupseendet knepigt när man tar ut avstånd. En förenklad formel (som inte tar hänsyn till jordens något tillplattade form) är avståndet till horisonten i nautiska mil Nm: 2,08 x √ (roten ur) H1 (höjden från havsnivån till ögonen).

Vilket ger ett ungefärligt värde om man står vid havsnivån på ca 5km till horisonten, och sittandes i en kajak så är det ungefär 3-3,5km. Så det är inte speciellt långt man ser när man sitter i en kajak. I verkligheten så ser man knappast mindre föremål såsom sjömärken på kanske max 1 km och möjligen en kajak på 1 Nm

Ser man ett uppstickande förmål vid horisonten tex ett fartyg, en fyr etc så blir formeln som på bilden