Väddöloppet 2018. Filmat med en GoPro 5 från en VKV Antitas fördeck