Tidplanering, siktar på att klara det på ca 60 dagar/ 8 veckor. Röda pilen anger var det tog stopp 2020, annars höll tidplanen den gången och det kommer vara samma tidplanering nästa gång (2024 eller2025?)

  • Starten - Gamla Svinesundsbron mot Norge

  • Mål - Haparanda Riksröse 59 vid Virtakari Udde mot Finland

  • Vägbeskrivning :-)

Regler för att erövra Havspaddlarnas Blå Band Gäller fr.o.m. 2014

1. Start och målgång skall skriftligen anmälas

Lägsta ålder vid start är 18 år. Startavgift tillämpas ej. Startpunkt Gamla Svinesundsbrons landfäste på Svenska sidan. Målpunkt Torne älvs utlopp på Svenska sidan vid riksröse nr 59 på Virtakari udde strax söder om Haparanda. Färden avslutas med handpåläggning på nämnda röse

Färden skall ske i enmanskajak som långfärd, d.v.s. all utrustning jämte proviant, fysiska kartor och eller sjökort skall medföras ombord av paddlaren själv. Byte av kajak är ej tillåtet, ej heller organiserad följebilssupport. Skulle kajak bli stulen under färd får dock ny kajak anskaffas med hjälp utifrån.

2. Reparationer skall göras av paddlaren själv på plats, varför lagningssats bör ingå i utrustningen. Skulle skador av sådan omfattning uppstå att paddlaren själv inte är kapabel att reparera dessa återstår för paddlaren att bryta. Tar man hjälp utifrån har man sedan alltid valet att gör en ny anmälan och starta om från Svinesund eller fortsätta från platsen utanför HBB.

3. Varje dagsetapp med lägerplats skall noga inritas på fysiska kartor/sjökort i valfri skala samt bokföras i medförd loggbok. Alla dagar fr.o.m. startdatum t.o.m. måldatum räknas som fulla paddeldagar. Färden skall fullbordas inom ett och samma kalenderår.

4. Färden skall hela sträckan företagas i havet utan bärningar. Paddlarens färd i havet skall alltså kunna inritas i ett sammanhängande sträck från start till mål. Det är tillåtet att paddla alla slussfria kanaler.

5. För framdrivning av kajaken får endast paddel användas.

6. Inga kontroller längs färden. Paddlarens kajakära borgar för att reglerna följs. Paddlaren skall i efterhand redogöra för sin färd inför sittande jury. Alternativt kan paddlaren insända (med returporto) eller personligt överlämna fysiska kartor/sjökort, loggbok och ett intyg lydande: ”Med min kajakära som borgen har jag taggit del av reglerna, förstått och följt desamma” till: Jim Danielsson, Stråkvägen 24, 169 35 Solna Färdhandlingarna returneras eller finns för avhämtning efter juryns genomgång. Juryns granskning skall kunna ske inom det aktuella kalenderåret.

7. Alla de som regelmässigt fullbordar paddlingen godkännes som erövrare av Havspaddlarnas Blå Band oavsett antal dagar. Samma paddlare kan erövra HBB flera gånger.

8. Årtal, namn och antal paddeldagar kommer att anges på skylt i glasmonter med stiliserad statyett av kajak under blått band och förvaras utställd hos Svima, Solna.

9. Om den minsta oklarhet om reglerna uppstår, fråga före start eller under färd. Inget skulle vara smärtsammare för en jury än att underkänna en färd på grund av att paddlaren tagit för lätt på reglerna. Andemeningen med reglerna för HBB är att paddlaren efter egen förmåga, egen navigering och med gott sjömanskap skall kunna fullfölja färden av egen kraft och föra sin farkost i hamn utan hjälp utifrån. SOM ALLTID: PÅ EGET ANSVAR