2. aug, 2019

#19-59 Roderbyte på min Rockpool

Jag bestämde mig för att byta ut mitt gamla roder på 34cm till ett på 42cm för att se om rodret tar bättre i akterliga vågor, jag har märkt att rodret tappar styrförmågan i större vågor, särskilt snett bakifrån då kajaken gärna vill "skruva" sig. Har enbart testat rodret i småvågor så utvärderingen får vänta på mer vind. Gör väl mest detta med tanke på HBB då det kan bli långa dagar om man hela tiden skall behöva kompensera med paddeln