26. jun, 2018

#18-22 K2 på Lommaren

Kort sväng i K2 Anitan pga roderlinan gick av... Inte helt lätt att paddla en Anita i motvind med ett roder som ställde sig på sidan

ca 4km